Vindmøller og vandmøller i Danmark

Bind 2 

 

Hvem byggede møllen, var det munkene, kongen, greven eller en bondemand, og hvem fæstede eller arvede møllen og hvordan var livet på møllen.

 

Forfatteren Anna Marie Lebech-Sørensen fortæller, at de første vandmøller har været anlagt helt tilbage omkring år 1000, og allerede i 1241 gav Valdemar Sejr love om vandmøller. Senere kom så vindmøllerne, først stubmøller, senere den hollandske type med den drejelige hat. I 1862 blev mølleprivilegiet givet frit,

 

Læs om Gravengård Mølle med strømhjul eller Lille Mølle på Fyn, som er molinologisk forskningscenter. Der fortælles om boghvedemøllen, Damgård Mølle; om restaurering af Faddersbøl Mølle i Thy; om Sillerup mølle med manuel krøgning og sejl og om pumpemøller på Nordfyn, som har afvandet og dermed inddæmmet land til dyrkning.

 

I Ringsted står en af Danmarks smukkeste og mest velholdte møller med selvsvikning og automatisk krøjning. Til en af de smukkest beliggende vandmøller, Ventepose Mølle på Tåsinge, kom bønderne sejlende med deres korn. Her havde mølleren også bevilling som brændevinsbrænder og leverede til købmanden i Svendborg. I Sønderho ansøgte fiskerne i 1701 om, at præsten fik tilladelse til at bygge en vindmølle, fordi det var besværligt at ro helt ind til vandmøllen i Ribe.

 

Christian IV befalede i år 1600, at åen fra Arresø skulle uddybes, fordi den var føget til med sand under stormen. Senere vedtoges at anlægge en kanal, men den blev først færdig i 1719, og nogle år senere kunne den nye konge bygge hammermøller og slibemøller, så Danmarks soldater kunne forsynes med kanoner og krudt.

 

 

Forord af H.K.H. Prinsgemalen.

 

ISBN 87-90374-28-2
Forfatter: Anna Marie Lebech-Sørensen
Titel.: Vindmøller og Vandmøller i Danmark Bind 2

Illustreret med farvefotos + sort/hvid
228 sider i stort format indbundet

 

Pris.: 298,00