Vilhelmsborg

Danmarks Nationale Hestesportscenter 

 

Bogen om Vilhelmsborg, dens skæbne, ejeres og arbejderes liv og levned er en uadskillelig del af Danmarks historie. I et letfatteligt sprog samt med mange og fortræffelige illustrationer fortælles levende om en større gård, der helt udslettede den omgivende landsby og blev til en herregård. Siden har den haft op- og nedgangstider med dygtig eller dårlig ledelse.

 

Hvert kapitel indledes med en sammenfatning af, hvad der skete på den tid, så Vilhelmsborgs rolle ses i en større kulturhistorisk sammen- hæng. Hvordan blev de fysiske rammer skabt og brugt fra middelalderen og op til i dag?

 

Christian IV kunne ikke tilbagebetale store lån, som han havde optaget hos hollænderen Gabriel Marselis under 30-års krigen. Man tvang ham derfor til at overtage danske besiddelser til ågerpriser. Gabriels søn, Wilhelm kom til Danmark, hvor han efter faderes død i 1673 overtog gården Skumstrup, blev adlet, tog navnet Güldencrone og kaldte stedet Wilhelmsborg

 

1973 overtog Århus kommune herregården og gennemførte en omfattende restaurering. Siden 1990 har Vilhelmsborg været Danmarks Nationale Hestesportscenter og har således ændret status fra at danne ramme om én enkelt familie og dens arbejdere til at være åben for alle som et center for kulturelle, sociale og sportslige begivenheder med ca. 200.000 besøgende om året.

 

Vilhelmsborgs protektor H.K.H. Prinsgemalen har skrevet forordet. 

 

ISBN: 87-90374-06-1
Forfatter: Ib Møller
Titel.: Vilhelmsborg - Danmarks Nationale Hestesportscenter
Rigt illustreret, udførlig sammenfatning på engelsk.

160 sider format 22,5x30cm indbundet

 

Pris.: 298,00 kr